Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Scris de 

Descriere

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituție de învățământ superior modernă, în plină evoluție, confirmând autentice disponibilități de creație științifică și culturală, fiind o “Universitate de Cercetare Avansată și Educație”, între primele douăsprezece universități din țară, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5262 din 5 septembrie 2011 privind clasificarea universităților acreditate din sistemul național de învățământ.

Lista facultăților

1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism

2. Facultatea de Automatică și Calculatoare

3. Facultatea de Construcții

4. Facultatea de Construcții de Mașini

5. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

6. Facultatea de Inginerie Electrică

7. Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

8. Facultatea de Instalații

9. Facultatea de Mecanică

10. Facultatea Inginerie - CUNBM

11. Facultatea Litere - CUNBM

12. Facultatea Resurse Minerale și Mediu - CUNBM 

13. Facultatea Știinte - CUNBM

 

Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2013-2014.

 

Actele necesare pentru înscriere

Pentru concursul de admitere în învăţământul superior, candidaţii vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele acte:

1. Cerere de înscriere

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie

3. Foaie matricolă sau adeverinţă echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată, din care să rezulte media la matematică şi/sau fizică din fiecare an de liceu.

4. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);

5. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;

6. Certificatul de naştere, în copie legalizată.

7. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetele medicale şcolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin.

8. Trei fotografii 3 cm/4 cm;

9. Copie după carte sau buletin de identitate (nu trebuie legalizată);

10. Taxa de înscriere se va achita la înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere

11. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

 

Taxele vor depinde de fiecare facultate în parte.

 

Contact

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 28,

Cod poștal 400114, Cluj-Napoca, Romania

tel. +4 0264 401 200, 401248,

tel./fax +4 0264 592 055


View Larger Map

 

Sursa foto: com.utcluj.ro

Rada Bogdan

Sunt Content Writer la Campuscluj.ro. Iubesc distracția și dansul. Ador ciocolata și ceaiul verde și îmi plac la nebunie comediile.

Lasă un comentariu

Cum sa alegi cel mai bun aspirator robot pentru locuinta ta?

Recomandare

Fose septice la cel mai bun pret.

autonapoca.ro

Ultimele articole

Facebook